Özcan Sever

Özcan Sever

İlaç, insan sağlığını korumak ve/veya iyileştirmek ya da yaşam konforunu artırmak amacıyla bilimsel kriterlerle üretilmiş, standardize edilmiş, stratejik öneme sahip bir üründür.

Eczacılar, ilacın üretiminden tüketimine kadar her aşamada görev ve sorumluluk üstlenirler. Bunun için 5 sene özel eğitim alan tek meslek grubudur. 

Eczacı, ilacı hastaya verirken;

 • İlaçta ne gibi değişiklikler olacağı,( parçalanması emilimi atılımı vs..)
 • Hastada ne gibi değişiklikler olacağı (ağrının kesilmesi, öksürüğün kesilmesi, tansiyonun düşmesi, şekerin düşmesi vs..)
 • Yiyip içtikleri ile ilacın etkileşmesi
 • Kullandığı diğer ilaçlarla etkileşimi
 • Karaciğer, böbrek gibi ilaç atılımını sağlayan organlardaki bozukluklarda, ilaç dozunun ayarlanması,
 • Hamilelik, emzirme, alkolizm gibi özel durumlarda ilaç kullanımı konusunda bilgi sahibidir ve sorumluluk üstlenmiştir.

Bundan dolayı İlaç hastaya mutlaka eczacı tarafından ve eczanede verilmelidir. Eczacının hastayı bizzat görmesi hasta yararınadır.

Devlet ilacın bulunabilir ve ulaşılabilir olmasını sağlamak ve kalitesini kontrol etmekle yükümlüdür. Bunun dışında çok önemli diğer görevi de ilaç-para ilişkisinde araya girerek “ilacın parasal karşılığı olamaz” ilkesini hayata geçirmektir. Sosyal Güvenlik Kurumları bunun için vardır.

Hasta ve hasta yakını ise kendi sağlıklarını düşünerek, sağlıklarını sadece profesyonel kişilere emanet etmeli, reklamlara ve şarlatanlara inanmamalıdırlar.

Sonuç olarak:

Hastalık hekim tarafından hastaya özel olarak tanımlanır. İlaç eczacı tarafından eczanede ve hastaya özel olarak sunulur. Tedavi ise hekim - eczacı - hasta (veya hasta yakını) işbirliği ile gerçekleşir.


Sağlıklı Günler Dilerim.

Özcan Sever

Eczacı


 • İlacınızı eczaneden alınız
 • İnternetten veya eczane dışında herhangi bir yerden/kişiden ilaç almayınız.
 • Gıda Takviyesi diye tanımlanan ürünler vücudunuzda ve ruhsal yapınızda tehlikeli olabilecek değişiklikler yapabilir. Bu tür ürünleri mutlaka eczaneden ve eczacınıza danışarak alınız, 
 • Kullandığınız diğer ilaçlar hakkında eczacınızı bilgilendiriniz.
 • Bitkisel ürünler tehlikesiz değildir. Eczacınıza danışmadan kullanmayın.